Voor kleinste bedrijven gaat geldkraan het minst open

01

Februari, 2019

Stapelen Financiering
Crowdfunding
Factoring
Leasing

Solide is gevestigd in Goirle en is gespecialiseerd in het aanvragen van (alternatieve) financiering voor het MKB bedrijven en voornamelijk actief in de regio Tilburg en Goirle.

Kleine bedrijven vangen in hun zoektocht naar financiering vaker bot dan grotere bedrijven. Wanneer de geldkraan dicht blijft, zet dat voor bijna de helft van de ondernemers een rem op de groeiplannen. Ze moeten uitwijken naar alternatieve geldschieters.

Bijna een kwart (24%) van het midden- en kleinbedrijf heeft behoefte aan externe financiering, zo blijkt uit de Financieringsmonitor, die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag voor de eerste keer heeft gepubliceerd. Voorheen maakte onderzoeksbureau Panteia deze monitor, waarvoor dit keer ruim vijfduizend bedrijven zijn ondervraagd.

Van de mkb-bedrijven die tussen juli 2017 en juli 2018 een financieringsaanvraag deden, kreeg 84% de financiering in ieder geval voor een deel rond. De rest bleef met lege handen staan. Twee derde van de ondernemers die op zoek zijn naar geld, diende een aanvraag in. Een ander deel, vooral startups, achtte zichzelf bij voorbaat kansloos en probeerde het niet eens.

Groeibelemmering

Toegang tot financiering is een probleem dat vooral speelt bij kleine en middelgrote bedrijven. Het probleem is volgens het CBS het grootst in sectoren als handel, vervoer en horeca. De geldkraan blijft vaak dicht voor bedrijven met minder dan tien werknemers, jonge bedrijven en start-ups. Van de ondernemers die geen geld weten los te krijgen, kan bijna de helft niet uitbreiden.

De overheid probeert daar iets aan te doen. Vorige zomer trok staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) zo’n €200 mln uit voor een MKB-actieplan, onder meer om de geldstroom naar kleinere bedrijven te vergroten. Daarnaast werden verschillende maatregelen genomen om de toegang tot financiering te verbeteren, maar twee derde van de mkb-ondernemers blijkt die loketten niet te kennen.

Mkb-bedrijven, met name kleinere, proberen vaker geld aan te trekken van buiten het bedrijf dan grote ondernemingen. Met name de jonge, snelgroeiende bedrijven en start-ups hebben behoefte aan financiering, om een uitbreiding te kunnen bekostigen. De tarieven voor kleinere leningen zijn ook hoger. In Nederland liggen de kosten voor krediet, met name kleine leningen, boven het Europees gemiddelde.

“Toevlucht tot alternatieven”

Het vaakst (40%) komen mkb-bedrijven aan geld via een banklening, doorlopend krediet (12%) en leasing (21%). Kleinere ondernemingen doen het vaakst een beroep op alternatieve financieringsvormen, zoals crowdfunding of informele investeerders, omdat bij deze vormen minder hoge eisen worden gesteld.

Het aandeel van het bancaire krediet aan het bedrijfsleven wordt gestaag kleiner en alternatieve financieringsvormen komen op. Dat zijn vooral leasing, het verkopen van uitstaande facturen (factoring) en private investeerders. De markt voor crowdfunding groeit enorm, is zelfs in drie jaar verdubbeld, maar dekt nog steeds maar een miniem aandeel van de financieringsbehoefte.

Het komende jaar verwachten mkb-bedrijven minder behoefte te hebben aan externe financiering dan afgelopen jaar. Dat geldt niet voor alle ondernemers. Vooral snelgroeiende bedrijven en start-ups denken nog eens met de pet rond te gaan.

Bron: FD, 28-01-2019, Richard Smit

Wilt je op de hoogte blijven van onze artikelen?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

BEDRIJFSANALYSE

FINANCIERINGEN

MONITORING

Factoring

07

 Januari, 2019

 

     Factoring.

     Fintech.  

 

 

Solide is gevestigd in Goirle en is gespecialiseerd in het aanvragen van financiering voor het MKB bedrijven en voornamelijk actief in Tilburg, Goirle, Gilze en Rijen, Berkel-Enschot, Oisterwijk en Hilvarenbeek.

Factoring

Je factuur binnen 24 uur betaald krijgen lijkt voor veel ondernemers te mooi om waar te zijn. Toch is dit mogelijk door je factuur over te laten nemen door een factormaatschappij. Deze snelle manier om liquiditeiten vrij te spelen zorgt er voor dat ondernemers sneller kunnen groeien en investeren. Al met al dus een interessante financieringsvorm die aandacht verdiend. In dit blog zal ik dieper ingaan op het fenomeen factoring en uitleggen wanneer dit geschikt is voor jou als ondernemer.

Wat is factoring?

Factoring is een brede term voor het voorfinancieren van debiteuren. Als ondernemer heb je een product of dienst geleverd, alleen duurt het enige tijd voordat je het geld ontvangt. Om de periode waarin je wacht op de betaling, kan de factuur gefinancierd worden.

In grote lijnen zijn er twee soorten factoring. In de eerste variant, die traditionele factoring wordt genoemd, vindt er kredietverlening plaats met factuur als onderpand. In het tweede geval, ook wel American Factoring genoemd, wordt de vordering in zijn geheel overgenomen.

Traditionele factoring

Bij deze vorm blijf je als ondernemer verantwoordelijk voor het debiteurenrisico omdat de factuur enkel verpand is aan de factormaatschappij. Als jouw klant besluit niet te betalen is dit verlies voor jouw rekening. Bij deze vorm van factoring is het ook mogelijk dat de factormaatschappij aanvullend het gehele debiteurenbeheer voor je uit handen neemt.

American Factoring

Bij American factoring koopt de factormaatschappij jouw factuur van je over en gaat het risico van wanbetaling over naar de factormaatschappij. Hierbij zal de factormaatschappij veelal contact met de klant opnemen om de betaling af te stemmen. Deze vorm van factoring is dus direct zichtbaar voor jouw klanten. Ook is de factormaatschappij altijd zelf degenen die het debiteurenbeheer doet en ook zelf beslist over de eventuele inzet van incassobureaus wanneer dit nodig is.

 

“Geld lenen kost geld maar een lening is vaak goedkoper dan eigen vermogen”

Voor- en nadelen factoring:

Voordelen:

 • Betere cashflow door snellere betaling van facturen
 • Lager debiteurenrisico als factormaatschappij debiteur over neemt
 • Je kunt een groter deel van je debiteuren financieren als bij een bank.
 • Tijdswinst doordat het incassoproces en debiteurenbeheer kan worden overgenomen door factormaatschappij

Nadelen:

 • Hogere kosten dan langlopende bankfinanciering
 • Klanten kunnen soms schrikken van inschakelen derde partij

Voorwaarden voor factoring? 

De voorwaarden voor factoring verschillen per factormaatschappij. Sommigen richten zich op enkele branches en vanaf bepaalde bedragen. Over het algemeen gelden de volgende voorwaarden.

 • Jouw debiteur is voldoende kredietwaardig
 • Je werkt met B2B facturen
 • Er is een afgeronde prestatie (dus geen deelfacturen)
 • Betalingstermijn van minder dan 90 dagen.

Interessant voor jouw bedrijf? 

Factoring is zeer interessant voor bedrijven die snel groeien en/of snel betaald willen worden. Dit kan voor uiteenlopende bedrijven in verschillende branches van toepassing zijn. Omdat er zeer veel factormaatschappijen actief zijn is het lastig om door de bomen het bos te zien. Bij Financieringsgilde hebben veel ervaring opgedaan met verschillende factormaatschappijen en weten we welke factormaatschappij bij jou past.

 

Wilt je op de hoogte blijven van onze artikelen?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

ONTWERP MIS

FINANCIERINGEN

CASHFLOW ANALYSE

LEAN en de PDCA

17

Augustus, 2018

Lean
PDCA
Continue verbeteren
KWaliteitsmanagement 

Solide Business Improvement (SBI) is actief in Tilburg e.o., gevestigd in Goirle en is gespecialiseerd in het toepassen van LEAN en werken conform de Deming Cirkel (PDCA cyclus). Maar wat betekenen LEAN en de PDCA cyclus?

Lean is een bedrijfskundige methodiek die gericht is op efficiënter werken. Met de toepassing van de Lean methode wordt vooral een flexibele werkwijze ontwikkeld waarbij de klantenvraag centraal staat en verspilling zoveel mogelijk geëlimineerd wordt. Deze methodiek wordt ondersteund door tools die zich wereldwijd hebben bewezen.

Lean management bestaat uit vijf eenvoudige principes:

1. WAARDE Het specificeren van de toegevoegde waarde voor de klant. In stap 1 van Lean Management wordt concreet de toegevoegde waarde vanuit het perspectief van de klant gespecificeerd. Bijvoorbeeld de doorlooptijd tussen het moment van plaatsen en bevestigen van een order is maximaal 24 uur. Veel organisaties specificeren de klantwensen niet. Laat staan dat ze daarop sturen. En als ze die wel concreet maken dan hebben ze het de klanten meestal niet gevraagd. Overigens worden ook interne klanten als klanten aangemerkt. Denk even aan een intern proces als IT werkplekbeheer

2. WAARDESTROOM Het definiëren van alle activiteiten van het proces. Het gaat hier over de activiteiten die worden uitgevoerd om het product of de dienst te leveren. Het proces “Plaatsen order” omvat bijvoorbeeld de activiteiten ontvangst order, verwerken order in het systeem, controleren beschikbaarheid en bevestigen van de order aan de klant. De keuze van het begin en eind van het proces is onder andere afhankelijk van waar de grootste problematiek zich bevindt en hoe groot het Lean project kan zijn om nog behapbaar te zijn.

3. FLOW Het verwijderen van alle overbodige activiteiten. Er wordt gestreefd naar snellere doorlooptijden, lagere kosten en een hogere kwaliteit. Alle activiteiten die niet direct bijdragen aan de toegevoegde waarde voor de klant worden uit het proces gehaald. De overgebleven activiteiten worden ingericht zodat het product of de dienst ‘vrij kan stromen’ richting de (interne) klant. Zonder tijdverlies en met de gespecificeerde kwaliteit. Doordat het vinden van de ‘overbodige’ en ‘vertragende’ activiteiten bij Lean in een multidisciplinair team plaatsvindt wordt suboptimalisatie voorkomen en werkt u meteen aan een cultuur van samen verbeteren.

4. PULL Zet de klant aan het stuur. Lean Management omvat ook uitvoering van het principe ‘Just in Time’. De klant haalt de ‘trigger’ over om het bedrijfsproces te starten. Zodra de klant het proces ‘triggert’ zal activiteit 1, het verwerken van de order worden uitgevoerd. Hierna wordt activiteit 2 controleren beschikbaarheid getriggerd, enzovoorts. Dit zorgt ervoor dat er pas begonnen wordt met werken als het echt nodig is. Traditioneel werken we veel in batches omdat we automatisch denken dat het beter is, maar de praktijk wijst anders uit. Dit verminderen we juist ten gunste van ‘one piece flow&rsquo

5. PDCA Streef naar perfectie. Lean gebruikt hiervoor de PDCA cirkel. De veranderingen die in stappen 1 t/m 4 zijn bepaald worden daadwerkelijk doorgevoerd en de resultaten daarvan geborgd. Het is veel effectiever gebleken om elke dag kleine stapjes te zetten en soms een paar grote en dat jarenlang vol te houden. In plaats van elke paar jaar een groot project aanslingeren waarvan de resultaten tegenvallen. Perfectie zullen we natuurlijk nooit bereiken, het gaat om de mindset die gericht is op de lange termijn en steeds weer een stapje beter worden. Dan kunt u Lean Management ook met succes volhouden en jarenlang bovengemiddelde resultaten halen.

“Everything should be made as simple as possible, not simpler. Albert Einstein

Deming Circle / PDCA-Cyclus

Binnen een management controlsysteem is de planning & control cyclus het hart van de beheersingsorganisatie. En aan de planning & controlcyclus ligt de Deming Cirkel ten grondslag. De cirkel beschrijft vier activiteiten die de basis vormen voor elke vorm van planning & control. Het cyclische karakter garandeert dat de prestatiemeting en -verbetering continu onder de aandacht is. De vier activiteiten zijn:

 • PLAN : op basis van het strategisch plan worden jaarlijks resultaten gedefinieerd die het komend jaar gerealiseerd moeten worden. Het is belangrijk om deze resultaten SMART te formuleren. Het plan is kader stellend voor de uitvoerende fase.
 • DO : in de DO-fase vinden de uitvoerende activiteiten plaats. Tijdens de uitvoering vindt permanente meting van de vastgestelde prestatie-indicatoren plaats.
 • CHECK : in deze fase worden de resultaten van de uitvoering vergeleken met de geplande resultaten. De verschillen worden geëvalueerd en verklaard. Ook wordt hier vastgesteld of informatie volledig en juist is.
 • ACT : In deze fase stuurt het management, indien nodig, bij. Bij tegenvallende resultaten kan het management maatregelen nemen om het oorspronkelijke plan alsnog te halen. Het management kan ook besluiten het plan bij te stellen.

De praktijk wijst uit dat organisaties weinig problemen hebben met de eerste twee fasen, het plannen en uitvoeren. Met name de laatste twee fasen blijken in de praktijk moeilijk. De realisatie wordt amper vergeleken met de planning. Vaak zijn de bestuurders ontevreden over de kwaliteit van de verschillenanalyse in de checkfase. Het bijsturen wordt hierdoor moeilijk.

 

 

Corporate Recovery

Introductie

Corporate Recovery

Na een onverwachte dure investering, operationele problemen, het verlies van een grote klant of andere plotselinge calamiteiten kun jouw onderneming te maken krijgen met liquiditeitsproblemen. Die kunnen zowel een minder presterend bedrijf als een gezonde onderneming treffen. Als het met de financiële gezondheid van jouw business niet goed gaat en het risico voor de bank op het krediet dat uw onderneming heeft gekregen te hoog wordt, komt jouw bedrijf bij de afdeling financial recovery terecht. Financial recovery betekent financieel herstel. Als de onderneming haar verplichtingen tijdelijk of structureel niet meer na kan komen aan financiers, is het zaak om snel in te grijpen om verslechtering van de situatie te voorkomen en het voortbestaan van de onderneming te waarborgen. Voorkom dat kredieten of leningen worden opgezegd en het einde van jouw bedrijf in zicht komt.

Wanneer kun je in een financial recovery traject komen?

 • Als je bedrijf de kredietverplichtingen niet na kan komen
 • Je bedrijf langere tijd verlies heeft gemaakt en uw eigen vermogen daalt
 • Er sprake is van een surseance van betaling of een faillissement
 • De continuïteit van je bedrijf in gevaar is

SBI kan helpen om jouw onderneming te analyseren en liquiditeitsproblemen op te lossen. SBI kijkt onbevangen naar de business en staat jou terzijde om de zaken op de voor jou meest gunstige manier op te lossen en eventuele schadelijke gevolgen te voorkomen. Soms is het verstandig om het bestaande businessmodel te herzien. Wij zijn uw sparringpartner om de exploitatie te verbeteren, omzet te verhogen en het winstniveau te optimaliseren en zo financial recovery in de toekomst te voorkomen.

Kom met ons praten over uw mogelijkheden van financial recovery. Wij helpen u graag!

Lees meer

Cash Management

Introductie

Cash Management

Cashmanagement

Omvat alle activiteiten die verband houden met de optimalisatie van financiële stromen tussen de onderneming, de bank en derden, alsmede tussen de zelfstandige onderdelen van de onderneming. Men beschrijft cashmanagement ook wel als financiële logistiek en het heeft ook een duidelijke relatie met de goederen-logistiek. Immers, de verkopen of inkopen van goederen vertalen zich in kastromen. Er zijn zowel inkomende als uitgaande kasstromen en deze zijn zelden aan elkaar gelijk, dus er ontstaan, kas-, bank- en girosaldi.

Het cashmanagement is goed te vergelijken met het vakgebied van de logistiek manager. Men hanteert hier ook het begrip “Just-In-Time”. Het verschil tussen de logistiek manager en de cashmanager is dat de logistiek manager de kosten van de goederenvoorraad probeert te minimaliseren en de cashmanager probeert de geldvoorraad te optimaliseren.

Het is de taak van het cashmanagement om de financiële logistiek zo te organiseren dat:

 • het totale middelenbeslag wordt geoptimaliseerd;
 • de kosten van de geldstromen te minimaliseren;
 • de rentekosten worden geminimaliseerd of de renteopbrengsten gemaximaliseerd.

Lees meer