Corporate Recovery

Introductie

Corporate Recovery

Na een onverwachte dure investering, operationele problemen, het verlies van een grote klant of andere plotselinge calamiteiten kun jouw onderneming te maken krijgen met liquiditeitsproblemen. Die kunnen zowel een minder presterend bedrijf als een gezonde onderneming treffen. Als het met de financiële gezondheid van jouw business niet goed gaat en het risico voor de bank op het krediet dat uw onderneming heeft gekregen te hoog wordt, komt jouw bedrijf bij de afdeling financial recovery terecht. Financial recovery betekent financieel herstel. Als de onderneming haar verplichtingen tijdelijk of structureel niet meer na kan komen aan financiers, is het zaak om snel in te grijpen om verslechtering van de situatie te voorkomen en het voortbestaan van de onderneming te waarborgen. Voorkom dat kredieten of leningen worden opgezegd en het einde van jouw bedrijf in zicht komt.

Wanneer kun je in een financial recovery traject komen?

  • Als je bedrijf de kredietverplichtingen niet na kan komen
  • Je bedrijf langere tijd verlies heeft gemaakt en uw eigen vermogen daalt
  • Er sprake is van een surseance van betaling of een faillissement
  • De continuïteit van je bedrijf in gevaar is

SBI kan helpen om jouw onderneming te analyseren en liquiditeitsproblemen op te lossen. SBI kijkt onbevangen naar de business en staat jou terzijde om de zaken op de voor jou meest gunstige manier op te lossen en eventuele schadelijke gevolgen te voorkomen. Soms is het verstandig om het bestaande businessmodel te herzien. Wij zijn uw sparringpartner om de exploitatie te verbeteren, omzet te verhogen en het winstniveau te optimaliseren en zo financial recovery in de toekomst te voorkomen.

Kom met ons praten over uw mogelijkheden van financial recovery. Wij helpen u graag!

Lees meer

Cash Management

Introductie

Cash Management

Cashmanagement

Omvat alle activiteiten die verband houden met de optimalisatie van financiële stromen tussen de onderneming, de bank en derden, alsmede tussen de zelfstandige onderdelen van de onderneming. Men beschrijft cashmanagement ook wel als financiële logistiek en het heeft ook een duidelijke relatie met de goederen-logistiek. Immers, de verkopen of inkopen van goederen vertalen zich in kastromen. Er zijn zowel inkomende als uitgaande kasstromen en deze zijn zelden aan elkaar gelijk, dus er ontstaan, kas-, bank- en girosaldi.

Het cashmanagement is goed te vergelijken met het vakgebied van de logistiek manager. Men hanteert hier ook het begrip “Just-In-Time”. Het verschil tussen de logistiek manager en de cashmanager is dat de logistiek manager de kosten van de goederenvoorraad probeert te minimaliseren en de cashmanager probeert de geldvoorraad te optimaliseren.

Het is de taak van het cashmanagement om de financiële logistiek zo te organiseren dat:

  • het totale middelenbeslag wordt geoptimaliseerd;
  • de kosten van de geldstromen te minimaliseren;
  • de rentekosten worden geminimaliseerd of de renteopbrengsten gemaximaliseerd.

Lees meer