Introductie

Cash Management

Cashmanagement

Omvat alle activiteiten die verband houden met de optimalisatie van financiële stromen tussen de onderneming, de bank en derden, alsmede tussen de zelfstandige onderdelen van de onderneming. Men beschrijft cashmanagement ook wel als financiële logistiek en het heeft ook een duidelijke relatie met de goederen-logistiek. Immers, de verkopen of inkopen van goederen vertalen zich in kastromen. Er zijn zowel inkomende als uitgaande kasstromen en deze zijn zelden aan elkaar gelijk, dus er ontstaan, kas-, bank- en girosaldi.

Het cashmanagement is goed te vergelijken met het vakgebied van de logistiek manager. Men hanteert hier ook het begrip “Just-In-Time”. Het verschil tussen de logistiek manager en de cashmanager is dat de logistiek manager de kosten van de goederenvoorraad probeert te minimaliseren en de cashmanager probeert de geldvoorraad te optimaliseren.

Het is de taak van het cashmanagement om de financiële logistiek zo te organiseren dat:

  • het totale middelenbeslag wordt geoptimaliseerd;
  • de kosten van de geldstromen te minimaliseren;
  • de rentekosten worden geminimaliseerd of de renteopbrengsten gemaximaliseerd.

Lees meer