Diensten en doelgroep

Bouwstenen

Onze diensten hebben we vertaald in bouwstenen welke zijn onderverdeeld in basis bouwstenen en maatwerk bouwstenen. Solide Business Improvement richt zich primair op het MKB. Bedrijven welke (zich geen fulltime financieel controller kunnen veroorloven maar wel) behoefte hebben aan financieel en economisch advies.

Strategie / Doelstelling

Vertrekpunt voor een goede set aan KPI’s, de prognoses en de monitoring daarvan. In kaart brengen van de missie, visie, strategie, de key succes factors en de doelstellingen.

KPI's / Prognose

Vertaalslag van de doelstellingen in meetbare key performance indicators (KPI) en een rentabiliteits en liquiditeitsprognose. In deze fase worden ook scenario’s uitgewerkt.

Dashboard / Monitoring

De gerealiseerde KPI’s en resultaten worden in een dashboard / cockpit afgezet tegen de doelstellingen en begroting. Afwijkingen worden snel zichtbaar en worden verklaard.

Cash flow / NWK analyse

Werkzaamheden gericht op het inzichtelijk maken van de huidige en toekomstige cashflow drivers. Optimaliseren van het netto werkkapitaal, waaronder de debiteuren.

Financieringsstructuur

Beoordeling van de financieringsstructuur. Verkrijgen van de best passende financiering incl. subsidies (stapelen van financieringen), offerte beoordeling en aanvraag begeleiding.

Recovery / Restructuring

Indien de onderneming in zwaar weer verkeerd is het zaak de oorzaken te analyseren en liquiditeitsproblemen op te lossen. Hulp bij het verkrijgen van steun, w.o. de BBZ regeling.

Sparringspartner

Periodiek sparren over de interne prestaties en ontwikkelingen in de markt. Vertalen van plannen in cijfers. Brainstormen over ideëen, benchmarken. Advies in de breedste zin van het woord.

Interim management

Interim werkzaamheden op het gebied van cashmanagent, corporate finance, credit management en financial- en business control.

Business plan

Voor bestaande ondernemers met investerings- en/of groeiplannen. Solide ondersteunt bij het opstellen van een bedrijfsplan voor interne doeleinden of voor externe partijen / stakeholders.

SBI =

Flexibiliteit

Wij streven naar een samenwerking op lange termijn en geloven dat er altijd wel iets verbeterd kan worden. Na een intake maken we een analyse van de bestaande situatie. Het doel is in de kern het opzetten van een planning en control cyclus en periodieke monitoring van de resultaten. Dit kost tijd. Hiervoor is een samenwerking op de middellange termijn wenselijk.

Wij werken daarom bij voorkeur op basis van een abonnement waarmee advies op structurele basis wordt ingekocht. Naast onze basis dienstverlening is uiteraard ook maatwerk mogelijk, waarbij onze diensten volledig worden afgestemd op uw wensen.

PDCA Cyclus

SBI werkt conform een gestructureerde aanpak op basis van de PDCA cyclus (plan, do, check, act).

Bouwstenen

Voor een goed werkende planning&control cyclus dienen in logische volgorde een aantal stappen doorlopen te worden. Deze stappen hebben wij opgesplitst in basis bouwstenen.

Continue Verbeteren

SBI is aanhanger van een LEAN cultuur waarin continue verbeteren voorop staat.

Solide streeft naar een samenwerking op lange termijn. Na een intake maken we een analyse van de bestaande situatie. Het doel is in de kern het opzetten van een planning en control cyclus en periodieke monitoring van de resultaten. Dit kost tijd. Wij helpen met het opzetten van het management informatiesysteem maar nog belangrijker met de monitoring en bijsturing. Hiervoor is een samenwerking op de middellange termijn wenselijk. Wij werken daarom bij voorkeur op basis van een abonnement waarmee jij advies op structurele basis inkoopt. Naast onze basis dienstverlening is uiteraard ook maatwerk mogelijk, waarbij onze diensten volledig worden afgestemd op uw wensen.

De eerste bouwsteen van de basis bouwstenen bestaat uit het bepalen van de doelstellingen vanuit de visie, missie en strategie. Dit doen we aan de hand van de Key Succes Factors van de onderneming. Deze worden in kaart gebracht aan de hand van een bedrijfs- markt- en financiële analyse van de onderneming, In de tweede bouwsteen worden de doelstellingen vertaalt in key performance indicators en een gedegen financiële prognose, inclusief liquiditeit. Met de derde bouwsteen wordt invulling gegeven aan het dashboard wat als basis dient om te gaan monitoren en sturen. Dit doen we in eerste instantie op maandbasis en zodra het systeem staat op kwartaal- of halfjaarbasis.

Maatwerk diensten worden afgestemd op uw wensen en bestaan uit een of meer van de overige bouwstenen. Wij ondersteunen bij kleine en grote vraagstukken. Zij begeleiden wij bijvoorbeeld bij investeringsvraagstukken en bij het verbeteren van jouw bedrijfsrendement. Wij stellen kritische vragen, zijn praktisch ingesteld, werken transparant en dragen inhoudelijk bij aan een heldere toekomstvisie en strategie voor jouw bedrijf. Voorbeelden zijn analyse van het netto werkkapitaal gericht op het verbeteren van de cashflow, het kritisch tegen het licht houden van de financieringsstructuur en hulp bij het verkrijgen van financiering en het opstellen van een waarderingsrapport.

Solide kan jou helpen om je  rendement te verbeteren met behulp van onze financiële en fiscale kennis en het inzicht in branche- en bedrijfsvergelijkende cijfers over jouw markt. Door periodieke kwartaalanalyse waarin jouw bedrijf wordt gespiegeld aan branchegenoten  behoudt je een actueel beeld van het financieel presteren van je bedrijf op belangrijke opbrengsten en kosten.

Wij beoordelen het analyseverslag op basis van de jaarrekening en analyseren deze cijfers. Dat levert een plan van aanpak voor het komende jaar op met daarbij duidelijke taakstellingen. Er wordt vastgelegd wie wat gaat doen om het rendement te verbeteren. Indien noodzakelijk worden ook andere partijen, zoals leveranciers, hierbij betrokken. Hierna ontvangt u na afloop van elk kwartaal een schriftelijke analyse. Over dit kwartaal wordt aangegeven wat de geboekte resultaten zijn en waar er bijgestuurd moet worden. Het vierde kwartaal is een eindevaluatie. In deze evaluatie wordt aangegeven wat de gerealiseerde verbeteringen zijn. Gedurende dit traject vinden er vier bedrijfsbezoeken plaats.

Het is ook mogelijk om voor een halfjaaranalyse te kiezen. In dat geval wordt er een analyse gedaan, die ook leidt tot een advies met aandachts- en verbeterpunten, maar dan ontvang je geen kwartaalanalyses en vinden er twee bedrijfsbezoek plaats.

Basis

500/mnd
 • 12 uur advies per maand
 • Onbeperkt telefonisch advies
 • Toegang tot netwerk specialisten (fiscaal/M&C)
 • Periodieke sturing

Maatwerk

75/uur
 • Marktconform tarief per uur
 • Onbeperkt telefonisch advies
 • Toegang tot het netwerk met specialisten
 • Flexibele inzet of vaste prijs

Kwartaalanalyse

2750/jaar
 • 4 x onderhoudsgesprek
 • Onbeperkt telefonisch advies
 • Analyse kwartaalcijfers met plan van aanpak
 • Incl. analyserapport

Halfjaaranalyse

1500/jaar
 • 2 x onderoudsgesprek
 • Onbeperkt telefonisch advies
 • Analyse halfjaarcijfers met plan van aanpak
 • incl. analyserapport

Wil je graag een vrijblijvend intakegesprek?

Stuur ons dan even een bericht, vervolgens nemen wij contact met je op! Alles begint met een goed gesprek. Een kennismaking
waarbij we ingaan op jouw behoefte. Uit dit gesprek volgt een objectief advies over de te nemen vervolgstappen

Bericht