Voor kleinste bedrijven gaat geldkraan het minst open

01

Februari, 2019

Stapelen Financiering
Crowdfunding
Factoring
Leasing

Solide is gevestigd in Goirle en is gespecialiseerd in het aanvragen van (alternatieve) financiering voor het MKB bedrijven en voornamelijk actief in de regio Tilburg en Goirle.

Kleine bedrijven vangen in hun zoektocht naar financiering vaker bot dan grotere bedrijven. Wanneer de geldkraan dicht blijft, zet dat voor bijna de helft van de ondernemers een rem op de groeiplannen. Ze moeten uitwijken naar alternatieve geldschieters.

Bijna een kwart (24%) van het midden- en kleinbedrijf heeft behoefte aan externe financiering, zo blijkt uit de Financieringsmonitor, die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag voor de eerste keer heeft gepubliceerd. Voorheen maakte onderzoeksbureau Panteia deze monitor, waarvoor dit keer ruim vijfduizend bedrijven zijn ondervraagd.

Van de mkb-bedrijven die tussen juli 2017 en juli 2018 een financieringsaanvraag deden, kreeg 84% de financiering in ieder geval voor een deel rond. De rest bleef met lege handen staan. Twee derde van de ondernemers die op zoek zijn naar geld, diende een aanvraag in. Een ander deel, vooral startups, achtte zichzelf bij voorbaat kansloos en probeerde het niet eens.

Groeibelemmering

Toegang tot financiering is een probleem dat vooral speelt bij kleine en middelgrote bedrijven. Het probleem is volgens het CBS het grootst in sectoren als handel, vervoer en horeca. De geldkraan blijft vaak dicht voor bedrijven met minder dan tien werknemers, jonge bedrijven en start-ups. Van de ondernemers die geen geld weten los te krijgen, kan bijna de helft niet uitbreiden.

De overheid probeert daar iets aan te doen. Vorige zomer trok staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) zo’n €200 mln uit voor een MKB-actieplan, onder meer om de geldstroom naar kleinere bedrijven te vergroten. Daarnaast werden verschillende maatregelen genomen om de toegang tot financiering te verbeteren, maar twee derde van de mkb-ondernemers blijkt die loketten niet te kennen.

Mkb-bedrijven, met name kleinere, proberen vaker geld aan te trekken van buiten het bedrijf dan grote ondernemingen. Met name de jonge, snelgroeiende bedrijven en start-ups hebben behoefte aan financiering, om een uitbreiding te kunnen bekostigen. De tarieven voor kleinere leningen zijn ook hoger. In Nederland liggen de kosten voor krediet, met name kleine leningen, boven het Europees gemiddelde.

“Toevlucht tot alternatieven”

Het vaakst (40%) komen mkb-bedrijven aan geld via een banklening, doorlopend krediet (12%) en leasing (21%). Kleinere ondernemingen doen het vaakst een beroep op alternatieve financieringsvormen, zoals crowdfunding of informele investeerders, omdat bij deze vormen minder hoge eisen worden gesteld.

Het aandeel van het bancaire krediet aan het bedrijfsleven wordt gestaag kleiner en alternatieve financieringsvormen komen op. Dat zijn vooral leasing, het verkopen van uitstaande facturen (factoring) en private investeerders. De markt voor crowdfunding groeit enorm, is zelfs in drie jaar verdubbeld, maar dekt nog steeds maar een miniem aandeel van de financieringsbehoefte.

Het komende jaar verwachten mkb-bedrijven minder behoefte te hebben aan externe financiering dan afgelopen jaar. Dat geldt niet voor alle ondernemers. Vooral snelgroeiende bedrijven en start-ups denken nog eens met de pet rond te gaan.

Bron: FD, 28-01-2019, Richard Smit

Wilt je op de hoogte blijven van onze artikelen?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

BEDRIJFSANALYSE

FINANCIERINGEN

MONITORING

Factoring

07

 Januari, 2019

 

     Factoring.

     Fintech.  

 

 

Solide is gevestigd in Goirle en is gespecialiseerd in het aanvragen van financiering voor het MKB bedrijven en voornamelijk actief in Tilburg, Goirle, Gilze en Rijen, Berkel-Enschot, Oisterwijk en Hilvarenbeek.

Factoring

Je factuur binnen 24 uur betaald krijgen lijkt voor veel ondernemers te mooi om waar te zijn. Toch is dit mogelijk door je factuur over te laten nemen door een factormaatschappij. Deze snelle manier om liquiditeiten vrij te spelen zorgt er voor dat ondernemers sneller kunnen groeien en investeren. Al met al dus een interessante financieringsvorm die aandacht verdiend. In dit blog zal ik dieper ingaan op het fenomeen factoring en uitleggen wanneer dit geschikt is voor jou als ondernemer.

Wat is factoring?

Factoring is een brede term voor het voorfinancieren van debiteuren. Als ondernemer heb je een product of dienst geleverd, alleen duurt het enige tijd voordat je het geld ontvangt. Om de periode waarin je wacht op de betaling, kan de factuur gefinancierd worden.

In grote lijnen zijn er twee soorten factoring. In de eerste variant, die traditionele factoring wordt genoemd, vindt er kredietverlening plaats met factuur als onderpand. In het tweede geval, ook wel American Factoring genoemd, wordt de vordering in zijn geheel overgenomen.

Traditionele factoring

Bij deze vorm blijf je als ondernemer verantwoordelijk voor het debiteurenrisico omdat de factuur enkel verpand is aan de factormaatschappij. Als jouw klant besluit niet te betalen is dit verlies voor jouw rekening. Bij deze vorm van factoring is het ook mogelijk dat de factormaatschappij aanvullend het gehele debiteurenbeheer voor je uit handen neemt.

American Factoring

Bij American factoring koopt de factormaatschappij jouw factuur van je over en gaat het risico van wanbetaling over naar de factormaatschappij. Hierbij zal de factormaatschappij veelal contact met de klant opnemen om de betaling af te stemmen. Deze vorm van factoring is dus direct zichtbaar voor jouw klanten. Ook is de factormaatschappij altijd zelf degenen die het debiteurenbeheer doet en ook zelf beslist over de eventuele inzet van incassobureaus wanneer dit nodig is.

 

“Geld lenen kost geld maar een lening is vaak goedkoper dan eigen vermogen”

Voor- en nadelen factoring:

Voordelen:

 • Betere cashflow door snellere betaling van facturen
 • Lager debiteurenrisico als factormaatschappij debiteur over neemt
 • Je kunt een groter deel van je debiteuren financieren als bij een bank.
 • Tijdswinst doordat het incassoproces en debiteurenbeheer kan worden overgenomen door factormaatschappij

Nadelen:

 • Hogere kosten dan langlopende bankfinanciering
 • Klanten kunnen soms schrikken van inschakelen derde partij

Voorwaarden voor factoring? 

De voorwaarden voor factoring verschillen per factormaatschappij. Sommigen richten zich op enkele branches en vanaf bepaalde bedragen. Over het algemeen gelden de volgende voorwaarden.

 • Jouw debiteur is voldoende kredietwaardig
 • Je werkt met B2B facturen
 • Er is een afgeronde prestatie (dus geen deelfacturen)
 • Betalingstermijn van minder dan 90 dagen.

Interessant voor jouw bedrijf? 

Factoring is zeer interessant voor bedrijven die snel groeien en/of snel betaald willen worden. Dit kan voor uiteenlopende bedrijven in verschillende branches van toepassing zijn. Omdat er zeer veel factormaatschappijen actief zijn is het lastig om door de bomen het bos te zien. Bij Financieringsgilde hebben veel ervaring opgedaan met verschillende factormaatschappijen en weten we welke factormaatschappij bij jou past.

 

Wilt je op de hoogte blijven van onze artikelen?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

ONTWERP MIS

FINANCIERINGEN

CASHFLOW ANALYSE

LEAN en de PDCA

17

Augustus, 2018

Lean
PDCA
Continue verbeteren
KWaliteitsmanagement 

Solide Business Improvement (SBI) is actief in Tilburg e.o., gevestigd in Goirle en is gespecialiseerd in het toepassen van LEAN en werken conform de Deming Cirkel (PDCA cyclus). Maar wat betekenen LEAN en de PDCA cyclus?

Lean is een bedrijfskundige methodiek die gericht is op efficiënter werken. Met de toepassing van de Lean methode wordt vooral een flexibele werkwijze ontwikkeld waarbij de klantenvraag centraal staat en verspilling zoveel mogelijk geëlimineerd wordt. Deze methodiek wordt ondersteund door tools die zich wereldwijd hebben bewezen.

Lean management bestaat uit vijf eenvoudige principes:

1. WAARDE Het specificeren van de toegevoegde waarde voor de klant. In stap 1 van Lean Management wordt concreet de toegevoegde waarde vanuit het perspectief van de klant gespecificeerd. Bijvoorbeeld de doorlooptijd tussen het moment van plaatsen en bevestigen van een order is maximaal 24 uur. Veel organisaties specificeren de klantwensen niet. Laat staan dat ze daarop sturen. En als ze die wel concreet maken dan hebben ze het de klanten meestal niet gevraagd. Overigens worden ook interne klanten als klanten aangemerkt. Denk even aan een intern proces als IT werkplekbeheer

2. WAARDESTROOM Het definiëren van alle activiteiten van het proces. Het gaat hier over de activiteiten die worden uitgevoerd om het product of de dienst te leveren. Het proces “Plaatsen order” omvat bijvoorbeeld de activiteiten ontvangst order, verwerken order in het systeem, controleren beschikbaarheid en bevestigen van de order aan de klant. De keuze van het begin en eind van het proces is onder andere afhankelijk van waar de grootste problematiek zich bevindt en hoe groot het Lean project kan zijn om nog behapbaar te zijn.

3. FLOW Het verwijderen van alle overbodige activiteiten. Er wordt gestreefd naar snellere doorlooptijden, lagere kosten en een hogere kwaliteit. Alle activiteiten die niet direct bijdragen aan de toegevoegde waarde voor de klant worden uit het proces gehaald. De overgebleven activiteiten worden ingericht zodat het product of de dienst ‘vrij kan stromen’ richting de (interne) klant. Zonder tijdverlies en met de gespecificeerde kwaliteit. Doordat het vinden van de ‘overbodige’ en ‘vertragende’ activiteiten bij Lean in een multidisciplinair team plaatsvindt wordt suboptimalisatie voorkomen en werkt u meteen aan een cultuur van samen verbeteren.

4. PULL Zet de klant aan het stuur. Lean Management omvat ook uitvoering van het principe ‘Just in Time’. De klant haalt de ‘trigger’ over om het bedrijfsproces te starten. Zodra de klant het proces ‘triggert’ zal activiteit 1, het verwerken van de order worden uitgevoerd. Hierna wordt activiteit 2 controleren beschikbaarheid getriggerd, enzovoorts. Dit zorgt ervoor dat er pas begonnen wordt met werken als het echt nodig is. Traditioneel werken we veel in batches omdat we automatisch denken dat het beter is, maar de praktijk wijst anders uit. Dit verminderen we juist ten gunste van ‘one piece flow&rsquo

5. PDCA Streef naar perfectie. Lean gebruikt hiervoor de PDCA cirkel. De veranderingen die in stappen 1 t/m 4 zijn bepaald worden daadwerkelijk doorgevoerd en de resultaten daarvan geborgd. Het is veel effectiever gebleken om elke dag kleine stapjes te zetten en soms een paar grote en dat jarenlang vol te houden. In plaats van elke paar jaar een groot project aanslingeren waarvan de resultaten tegenvallen. Perfectie zullen we natuurlijk nooit bereiken, het gaat om de mindset die gericht is op de lange termijn en steeds weer een stapje beter worden. Dan kunt u Lean Management ook met succes volhouden en jarenlang bovengemiddelde resultaten halen.

“Everything should be made as simple as possible, not simpler. Albert Einstein

Deming Circle / PDCA-Cyclus

Binnen een management controlsysteem is de planning & control cyclus het hart van de beheersingsorganisatie. En aan de planning & controlcyclus ligt de Deming Cirkel ten grondslag. De cirkel beschrijft vier activiteiten die de basis vormen voor elke vorm van planning & control. Het cyclische karakter garandeert dat de prestatiemeting en -verbetering continu onder de aandacht is. De vier activiteiten zijn:

 • PLAN : op basis van het strategisch plan worden jaarlijks resultaten gedefinieerd die het komend jaar gerealiseerd moeten worden. Het is belangrijk om deze resultaten SMART te formuleren. Het plan is kader stellend voor de uitvoerende fase.
 • DO : in de DO-fase vinden de uitvoerende activiteiten plaats. Tijdens de uitvoering vindt permanente meting van de vastgestelde prestatie-indicatoren plaats.
 • CHECK : in deze fase worden de resultaten van de uitvoering vergeleken met de geplande resultaten. De verschillen worden geëvalueerd en verklaard. Ook wordt hier vastgesteld of informatie volledig en juist is.
 • ACT : In deze fase stuurt het management, indien nodig, bij. Bij tegenvallende resultaten kan het management maatregelen nemen om het oorspronkelijke plan alsnog te halen. Het management kan ook besluiten het plan bij te stellen.

De praktijk wijst uit dat organisaties weinig problemen hebben met de eerste twee fasen, het plannen en uitvoeren. Met name de laatste twee fasen blijken in de praktijk moeilijk. De realisatie wordt amper vergeleken met de planning. Vaak zijn de bestuurders ontevreden over de kwaliteit van de verschillenanalyse in de checkfase. Het bijsturen wordt hierdoor moeilijk.

 

 

Financieringsvormen

11

Augustus, 2017

Financieringsvormen.
Eigen vermogen.
Vreemd vermogen.
Subidies en regelingen.

SBI is gevestigd in Goirle en is gespecialiseerd in het aanvragen van financiering voor bestaande MKB bedrijven en voornamelijk actief in de regio Tilburg, Goirle, Gilze en Rijen, Waalwijk, Berkel-Enschot, Oisterwijk en Hilvarenbeek.

Financieringsvormen

Het financieringslandschap voor het MKB is met de komst van alternatieve vormen zoals crowdfunding de afgelopen jaren sterk veranderd. Waar in het verleden alleen de bank een rol speelde zijn er tegenwoordig tal van alternatieven, juist omdat de banken zich hebben teruggetrokken binnen het MKB.

Solide helpt jou als ondernemer bij het vinden van een financiering welke past bij de levensfase van jouw onderneming.

De opties

Feitelijk bestaan er drie soorten financiering; met eigen vermogen, vreemd vermogen of met subsidie en financieringsregelingen van de overheid.

1. Eigen Vermogen

Je krijgt kapitaal in ruil voor een deel van je onderne­ming. Dat betekent dat de investeerder mee deelt in het resultaat van de onderneming en vaak ook zeggenschap krijgt. Dit kan in een meerderheids- of minderheidsbe­lang.

Dat de investeerder zeggenschap heeft in de onderne­ming kan ervaren worden als nadeel maar ook als voor­deel. Vaak heeft een investeerder of investeringsfonds een groot netwerk en veel kennis. Eigen vermogen is meestal langlopend. Het legt in een opstartfase een minder grote druk op de betalingscapaciteit omdat pas dividend wordt uitgekeerd op het moment dat er winst wordt gemaakt. Eigen vermogen is vaak een duurdere vorm van finan­ciering doordat het risico voor de investeerder als hoog wordt gezien. Dit wordt doorberekend in de rente.

Door de aanwezigheid van eigen vermogen ontstaat vaak een betere kredietwaardigheid. Hierdoor kan makkelij­ker en tegen een gunstiger tarief geld geleend worden (vreemd vermogen). Daarom zien we in een gestapelde financiering vaak een combinatie van beiden.

Eigen vermogen aantrekken

Het eigen vermogen van de onderneming staat aan de passivazijde van de balans en vormt als het ware de schuld van het bedrijf aan de eigenaren. Eigen vermogen kan gefinancierd worden met spaargeld of bijvoorbeeld door aandelen in de onderneming uit te geven. In dit geval wordt een aandeelhouder ook mede-eigenaar en krijgt dus vaak zeggenschap. Eigen vermogen kan voortkomen uit bijvoorbeeld participatiemaatschappijen, fondsen en vanuit particuliere investeerders.

Voorbeelden van eigen vermogen:
– Particuliere Investeerders
– Participatiemaatschappij (private equity)
– Fondsen (ontwikkelmaatschappijen)

Participatiemaatschappij

Participatiemaatschappijen (private equity of venture capital) zijn grote kapitaalverstrekkers, die bijna altijd investeren in aandelen van bedrijven. Het zijn samenwer­kingsverbanden van verschillende investeerders. Door die samenwerking is een participatiemaatschappij in staat hogere risico’s of grotere participaties aan te gaan dan kapitaalverstrekkers zelfstandig hadden gekund. Een participatiemaatschappij zou geschikt kunnen zijn als het gaat om bedragen vanaf € 250.000. Participatiemaatschappijen hebben als doel om binnen een bepaalde periode hun aandelen weer te verkopen aan derden of de andere eigenaren van het bedrijf. Hier­over worden vooraf meestal afspraken gemaakt. Venture capital zie je vaak terug bij zeer hoge risico investeringen in bijvoorbeeld de productontwikkelingscyclus van een onderneming.

“Geld lenen kost geld maar een lening is vaak goedkoper dan eigen vermogen”

2. Vreemd vermogen

Geleend geld waarover je rente betaald. Op voorhand wordt afgesproken of het om een vaste of variabele rente gaat. Hiernaast wordt al dan niet afgelost. Normaal gesproken wordt een lening peridiek afgelost en is sprake van een einddatum. Vreemd vermogen is vaak voordeliger, zeker als de financiering een lange looptijd kent en er voldoende harde zekerheden worden afgegeven. Voor het aantrekken van vreemd vermogen blijft de eigen zeggenschap volledig overeind.

Voorbeeld vreemd vermogen:
– Lening/Krediet (bancair)
– Lease
– Factoring
– Qredits en kredietunies
– Achtergestelde lening
– Crowdfunding

Crowdfunding

Crowdfunding brengt ondernemers en investeerders direct met elkaar in contact. Dit verloopt via online platformen.

Met crowdfunding kunt je vreemd vermogen aan­trekken in de vorm van een lening. Hierbij is vaak sprake van een vaste looptijd en rente. De verstrekkers zijn een grote groep mensen die allemaal een klein deel van het bedrag bijdragen. Een voordeel van crowdfunding is het succes van de crowdfundingcampagne ook iets kan zeggen over de behoefte van het betreffende product of de dienst.

Er zijn ook platformen die ‘rewarded based’ bemiddeling verzorgen. Hierbij gaat het om een vooruitbe­taling voor een nog te ontwikkelen product of dienst. Ook bestaan er platformen die bemiddelen in aandelenkapitaal (eigen vermogen). Crowdfunding lijkt makkelijk en laagdrempelig. Echter, het succes van een crowdfundingcampagne hangt af van de juiste manier van presenteren van de onderneming. Slechts één op de tien aanvragen vindt een plek op een crowdfun­ding platform.

3. Subsidie/overheidsregelingen

Een aanvulling op de besproken financieringsvormen kan een subsidie of garantie van de overheid zijn. Zo’n regeling is dan onderdeel van de financieringsmix en kan helpen bij het verder aantrekken van vreemd vermogen en eigen vermogen. Dit zijn de belangrijkste regelingen van de overheid:

 • Borgstelling MKB Kredieten (BMKB)
 • Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
 • Groeifaciliteit
 • BBZ lening

Met de BMKB en de GO staat de overheid (gedeeltelijk) garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar te weinig zekerheid kunnen bieden aan de bank. De Groeifaciliteit geeft ondernemers een steuntje in de rug bij het aantrekken van risicodragend kapitaal. Financiers van risicodragend kapitaal kunnen op basis van de Groeifacili­teit aanspraak maken op een staatsgarantie van 50%. Een aanvraag kost in de praktijk flink wat tijd, maar een goedge­keurde aanvraag maakt het de moeite wel degelijk waard.

Een Bbz-lening is een lening die door de gemeente kan worden verstrekt in het kader van de Bbz-regeling 2004. Bbz is de afkorting van Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004.

 • Het is een uitstroominstrument van de Nederlandse overheid voor mensen die vanuit een uitkeringsituatie een eigen bedrijf willen starten.
 • Het is een financieringsinstrument voor gevestigde bedrijven die tijdelijk in financiële problemen verkeren, zodat ondernemers met een levensvatbaar bedrijf niet in een uitkeringsituatie hoeven te belanden.
 • Het is een sociaal vangnet voor ondernemers die hun bedrijf moeten beëindigen. Ze kunnen een beroep doen op een tijdelijke uitkering voor levensonderhoud op bijstandsniveau in het kader van bedrijfsbeëindiging. Ondernemers die 55 jaar of ouder zijn kunnen als hun bedrijf niet levensvatbaar is maar als ze wel voldoen aan een aantal voorwaarden (zoals een inkomenseis minimaal € 7.696 (norm 1-1-2017) zelf verdienen) een aanvulling krijgen tot bijstandsniveau tot hun AOW-leeftijd.

Wilt je op de hoogte blijven van onze artikelen?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

ONTWERP MIS

FINANCIERINGEN

CASHFLOW ANALYSE

Stapelen Financiering

10

Augustus, 2017

Stapelen Financiering.
Crowdfunding.

SBI is gevestigd in Goirle en is gespecialiseerd in het aanvragen van financiering voor bestaande MKB bedrijven en voornamelijk actief in de regio Tilburg, Goirle, Gilze en Rijen, Waalwijk, Berkel-Enschot, Oisterwijk en Hilvarenbeek.

Stapelen van financiering, hoe werkt het?

Het financieringslandschap voor het MKB is met de komst van alternatieve vormen zoals crowdfunding de afgelopen jaren sterk veranderd. Waar in het verleden alleen de bank een rol speelde zijn er tegenwoordig tal van alternatieven, juist omdat de banken zich hebben teruggetrokken binnen het MKB.

Solide helpt jou als ondernemer bij het vinden van de juiste financiering. Dit doen we door met diverse partners uit ons netwerk zaken te doen. Denk hierbij, naast de traditionele banken, aan crowdfunding, subsidies, staatsgarantie, kredietunies, private equity, venture capital, leasing, factoring etc.

De opties

Bij de zoektocht naar geld voor een investering, groei of om tegenvallers op te vangen zijn twee vormen van vermogen te onderscheiden:

 • Eigen vermogen

Dit is bijvoorbeeld spaargeld, winst die nog niet is uitgekeerd en kapitaal dat is opgehaald door de verkoop van aandelen.

 • Vreemd vermogen

Dit is geld dat uit financiering komt. Met meer eigen vermogen is het ook makkelijker om meer vreemd vermogen aan te kunnen trekken. Er zijn ontzettend veel verschillende financieringsvormen en financiers waar uit te kiezen valt. Welke het best past, hangt af van de situatie waarin jouw onderneming verkeerd. En om welk financieringsvraagstuk het gaat. Combineer je financieringsvormen, dan spreken we over stapelfinanciering.

“Met een WBSO verklaring komt je bij de bank in aanmerking voor een innovatieborgstellings- krediet”

Stapelen van financieringen

Een gestapelde financiering biedt niet altijd meerwaarde. Voor veel ondernemers is een bancaire financiering al een prima oplossing. Dit is bijvoorbeeld een lening of een krediet. Maar als de financieringsvraag niet door één partij ingevuld kan worden, dan wordt stapelen interessant. Zo kunnen bijvoorbeeld bedrijven die weinig eigen vermogen hebben en groeifinanciering zoeken, vaak toch geholpen worden.

Hier geldt net als in de meeste situatie dat er wel sprake moet zijn van een gezond perspectief. Andere redenen om voor stapelen te kiezen kunnen zijn dat er verschillende financieringsbehoefte zijn. De mix van financieringsvormen kan zo goed afgestemd worden op het doel. Ook kan de spreiding van het financieringsrisico onder meerdere financiers voor partijen een voorwaarde zijn om over te gaan tot financieren.

Een passende financieringsvorm kiezen

Als u als ondernemer op zoek gaat naar kapitaal stelt u zichzelf dan de volgende vragen: Wat wil ik financieren? En wat vind ik daarbij belangrijk? De invulling van uw finan­cieringsbehoefte wordt door eigen vermogen of vreemd vermogen gedaan. In een gestapelde financiering kan er gekozen worden voor een combinatie van beide vormen. In het artikel financieringsvormen gaan we dieper in op de eigen­schappen van vreemd vermogen en eigen vermogen.

Wilt je op de hoogte blijven van onze artikelen?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

ONTWERP MIS

FINANCIERINGEN

CASHFLOW ANALYSE