10

Augustus, 2017

Financiering
Subsidie
WBSO

SBI is gevestigd in Goirle en is gespecialiseerd in het aanvragen van WBSO subsidies voor startende en bestaande MKB bedrijven en voornamelijk actief in de regio Tilburg, Goirle, Gilze en Rijen, Waalwijk, Berkel-Enschot, Oisterwijk en Hilvarenbeek.

Wat is WBSO?

WBSO staat voor Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk. Een ander woord voor de WBSO regeling is Speur- en Ontwikkelings-werk (S&O). De WBSO regeling is een fiscale stimuleringsregeling waarmee de Staat een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), ook wel Research & Development genoemd, compenseert. In de praktijk betekent dit dat u minder loonheffing afdraagt. Zelfstandigen krijgen een vaste aftrek voor S&O. Daarnaast is er nog een extra tegemoetkoming voor starters.

Wie komt in aanmerking?

Iedere ondernemer in Nederland die S&O gaat doen, kan een WBSO/RDA-aanvraag indienen. Het maakt niet uit hoe groot uw onderneming is of in welke bedrijfssector u werkt. Uitzondering hierop zijn niet-ondernemers. Niet-ondernemers kunnen WBSO aanvragen wanneer zij in opdracht en voor rekening van een Nederlandse onderneming S&O verrichten, zoals een onderzoeksinstelling die contractresearch verricht. Zij kunnen echter geen RDA-aanvraag indienen omdat zij niet vennootschapsbelastingplichtig zijn.

“Met een WBSO verklaring komt u bij de bank in aanmerking voor een innovatieborgstellings- krediet”

Voordelen WBSO

Wat betreft het financiële voordeel van de WBSO zijn er verschillen tussen inhoudingsplichtige ondernemingen, niet-ondernemers en zelfstandigen. Startende ondernemingen of ondernemers hebben recht op extra financieel voordeel, de zogeheten startersfaciliteit. Wat betreft het financiële voordeel van de RDA zijn er verschillen tussen ondernemingen die vennootschapbelasting betalen en natuurlijke personen die inkomstenbelasting betalen.

Fiscaal voordeel voor inhoudsplichtigen

Voor inhoudingsplichtige ondernemingen biedt de WBSO een vermindering op de totaal af te dragen loonheffing. Deze vermindering van de afdracht loonheffing wordt S&O-afdrachtvermindering genoemd en bedraagt in 2013 38% van de eerste € 200.000 van het totale S&O-loon en 14% van het resterende S&O-loon. Per S&O inhoudingsplichtige of fiscale eenheid bedraagt de S&O-afdrachtvermindering maximaal € 14.000.000 per kalenderjaar. Jaarlijks kunnen de percentages worden gewijzigd, dit heeft echter geen gevolg voor al afgegeven S&O-verklaringen. Bovengenoemde is onder voorbehoud van parlementaire wijzigingen!

Fiscaal voordeel voor zelfstandigen

Voor zelfstandigen biedt de WBSO de aftrek S&O wanneer zij in een kalenderjaar tenminste 500 uren besteden aan S&O. De aftrek voor zelfstandigen in 2017 zal worden geïndexeerd. Het bedrag van de aftrek wordt jaarlijks vastgesteld. De urendrempel van 500 uren geldt ongeacht het aantal aanvragen dat u voor een kalenderjaar indient. Het subsidiebedrag in 2013 voor zelfstandige is EUR 12.310,-.

Extra financieel voordeel voor starters

De WBSO biedt extra ondersteuning aan starters. Hierbij wordt weer onderscheid gemaakt tussen inhoudingsplichtige ondernemingen en zelfstandigen. S&O-inhoudingsplichtigen die als starter worden aangemerkt, komen in aanmerking voor een afdrachtvermindering van 50% in plaats van 42% over de eerste € 200.000 van het totale S&O-loon in 2013. Zelfstandigen die als starter worden aangemerkt komen voor een extra aftrek S&O in aanmerking. Het subsidiebedrag in 2017 voor starters is EUR 12.310 plus EUR 6.157 extra.

Wilt je op de hoogte blijven van ons blog?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

ONTWERP MIS

FINANCIERINGEN

CASHFLOW ANALYSE